Välj en sida

Högt blodtryck

Hjärt och kärlsjukdomar beror bland annat på dåliga matvanor, övervikt, alkoholkonsumtion, tobaksrökning, för lite motion och sömnrubbningar. Även högt blodtryck räknas som en stor bidragande faktor till hjärt och kärlsjukdomar.

Högt blodtryck en fara för din hälsa

I Sverige, idag är hjärt och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken trots det lever de som drabbas 13 – 15 år längre nu än vad man gjorde för bara trettio år sedan. Detta tack vare forskningen som hela tiden går framåt. Man räknar med att i Sverige är det runt två miljoner som är drabbade av hjärt och kärlsjukdomar idag. Det är väldigt mycket och det är en siffra som man hoppas sjunker avsevärt under kommande år.

högtblodtryck

Vad är högt blodtryck?

När trycket i våra kärl i kroppen är för högt så påverkar det kroppens möjlighet att pumpa runt blodet i kroppen och det kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Blodtrycket är alltså en mätning i hur kroppen hanterar att pumpa runt blod samt hur stora motstånd det finns i våra kärl. Har man ett för högt blodtryck kan det orsaka allvarliga hälsoproblem som stroke och hjärtinfarkt.

Det tryck som uppstår i kärlen när hjärtat pumpar ut blod till vår kropp och sedan tillbaka till hjärtat igen är alltså blodtrycket.
Man mäter trycket i kroppen med två tal, undertryck och övertryck. Ett normalt och hälsosamt blodtryck ligger på mellan 100 och 140 mmHg i övertryck och mellan 60 och 90 mmHg i undertryck, mmHg står för millimeter kvicksilver och är det mått man mäter blodtrycket i.

övertryck

Övertryck

Det övre trycket, också känt i läkartermer för det systoliska trycket, är det som bäst mäter risken för komplikationer och risken till sjukdomar som är skadliga för din hälsa. Detta gäller speciellt om du är över femtio år eftersom att ju äldre vi blir desto mer stiger övertrycket och blodkärlsväggarna stelnar.

När hjärtat drar ihop sig och tömmer sig, är det vad vi kallar för övertrycket och om man har ett förhöjt övertryck så är det en större risk än när båda trycken är förhöjda. Om man har enbart ett förhöjt övertryck betyder det att trycket är högre än 140 mmHg medan det undre trycket är precis som det ska vara. Från cirka 65 års ålder är detta den vanligaste typen av högt blodtryck.

undertryck

Undertryck

Mellan sammandragningarna när hjärtat pumpar ut blod i kroppen vilar det. Då sjunker också blodtrycket till en lägre nivå och det är det som kallas för undertrycket eller diastoliska blodtrycket.

Om man har en förhöjning i det undre trycket kan det vara skadligt särskilt om du är yngre eftersom det pekar på en livsstil som inte är så hälsosam. Bland annat kan en hög konsumtion av alkohol vara orsaken till att undertrycket i kroppen är högt.

Högt blodtryck en
fara för din hälsa

lågt blodtryck

Symtom vid högt blodtryck

Först och främst ska man vara väldigt medveten om att man kan vara drabbad av högt blodtryck även om man inte har några symtom eller väldigt vaga symtom. Det kan vara en bra idè att gå på en årlig hälsoundersökning för att upptäcka högt blodtryck men även andra sjukdomar som kan ha otydliga eller inga symtom.

Det kan vara lite klurigt att upptäcka symtomen vid högt blodtryck, ofta är de som sagt lindriga och kommer i form av lätt huvudvärk och trötthet. De symtomen kan även ha andra förklaringar och därför tar man de inte alltid på allvar. 

Om du har väldigt högt blodtryck kan ditt tillstånd snabbt bli livshotande även om det är ovanligt. Symtomen är då bland annat svår huvudvärk och andnöd, vid känningar av sådana symtom ska man alltid söka omedelbar vård. Det enda säkra sättet att veta om du lider av högt blodtryck är egentligen med hjälp av en blodtrycksmätning.

lågt blodtryck

Symptom vid lågt blodtryck

Att ha lågt blodtryck är oftast inte farligt och kräver inte heller någon behandling. Många som har lågt blodtryck vet inte om det eftersom de saknar symtom. Även om det inte är farligt med lågt blodtryck kan ett plötsligt blodtrycksfall vara obehagligt. Om du får ett blodtrycksfall bör du sätta dig eller lägga dig ned så du inte ramlar och skadar dig. 

När man får ett blodtrycksfall kan man känna sig yr och svag, man kan också bli kallsvettig och det kan kännas som att man kommer att svimma. När kroppen ska öka blodgenomströmningen kan du få hjärtklappning och även svimma en kort stund. Detta kan ske överallt och försvinner så fort hjärnan får tillräckligt med blod igen.

Om man själv eller någon annan råkar ut för ett akut blodtrycksfall kan det som sagt hjälpa om man sätter sig eller lägger sig ned. Om man svimmar kan det vara bra att någon hjälper en med att höja benen så att blodet rinner tillbaka till huvudet. När man återhämtat sig kan det vara bra att man dricker något innan man försöker resa sig upp igen.

Vad beror högt
blodtryck på?

Många gånger finns det inte en enskild orsak till högt blodtryck utan det är en kombination av olika omständigheter. Blodtrycket ökar med åldern och andra orsaker som kan spela in är övervikt och fetma, för mycket alkohol, ohälsosam mat med mycket fett och socker, ärftliga anlag och stress.

För en del personer beror det höga blodtrycket på en enskild orsak och det kallas då sekundär hypertoni, det är en vanlig orsak om du har högt blodtryck i ung ålder. Orsaken till sekundär hypertoni kan vara och är ofta en njursjukdom eller en hormonrubbning. Andra orsaker kan vara biverkningar av läkemedel som p-piller eller graviditetskomplikationer. Vid graviditetskomplikationer är det för stora mängder av hormoner som höjer blodtrycket.

Andra anledningar till högt blodtryck kan vara en förträngning av den övre hjärtnära delen av stora kroppspulsådern. Det leder till ett förhöjt tryck i endast den övre kroppshalvan. Det opereras ofta och görs redan i barndomen, efter operationen blir blodtrycket som vanligt igen.

I en del fall kan det höga trycket som sagt bero på andra sjukdomar och när du väl har fått behandling för sjukdomen stabiliserar sig även trycket. Det kan bland annat vara förträngda blodkärl till njurarna.

Högt blodtryck en
fara för din hälsa

högt blodtryck

Kan jag själv sänka mitt höga blodtryck?

Det finns en hel del du kan göra själv för att sänka ditt blodtryck och minska risken för hjärt och kärlsjukdomar, speciellt om ditt tryck inte är alltför högt.

Hur mycket du väger påverkar ditt blodtryck och väger du för mycket kan det vara bra att försöka minska i vikt. Du kan sänka både ditt blodtryck samt halterna av blodfetter och blodsocker endast genom att gå ner några kilo. Regelbunden motion kan hjälpa dig med din viktminskning och även påverka ditt höga blodtryck positivt.

Stressar du mycket i vardagen kan det vara en av orsakerna till ditt höga blodtryck. Då behöver du försöka göra något åt det. Det första man kan göra är att försöka hitta orsakerna till sin stress, då blir det också lättare att göra någonting åt den. Det finns också övningar i mindfulness och yoga som kan hjälpa dig att varva ner.

Olika kostråd kan också hjälpa dig att sänka ditt blodtryck även om en viss diet inte sänker ditt blodtryck. Men en varierad kost med mycket frukt och grönsaker kan bidra till en minskning.

Att minska saltintaget kan också vara bra även om saltets betydelse för högt blodtryck är omdiskuterat. Speciellt för äldre människor kan detta vara bra att tänka på, men även yngre personer, vi äter alldeles för mycket salt idag utan att tänka på det och det kan vara bra att försöka minska på mängden.

Hos vissa personer kan lakrits höja blodtrycket eftersom det innehåller ett ämne som påverkar vårt tryck. Hos de drabbade personerna gäller detta även små mängder lakrits. Alkohol är ibland en underskattad orsak till vårt höga blodtryck. När man ser över sin alkoholkonsumtion samt minskar den brukar det också påverka vårt tryck positivt.

sänka blodtryck

När ska jag söka vård?

Det första du ska göra om du har en misstanke om att du kan lida av högt blodtryck är att kolla upp det på din vårdcentral, vissa apotek erbjuder också den tjänsten. Visar ditt tryck på 140/90 eller högre ska du kontakta din vårdcentral för vidare utredning. Om din vårdcentral har stängt behöver du inte söka akut vård om du inte har andra symtom.

Har du andra symtom som ett tryck på 180/130 eller högre ska du alltid söka vård på en jourcentral även om du inte ha några andra symtom. Det ska du också göra om du är gravid och har ett tryck på 140/90 eller högre.

Du ska söka akut vård om du tror att du har högt blodtryck och får svår huvudvärk eller andnöd samt om du vid graviditet har ett tryck på 160/110 eller högre. Vill du ha rådgivning kring din vård kan du alltid ringa 1177, vid livshotande tillstånd ringer man alltid 112 eller läs mer här högt blodtryck

blodtrycksmedicin

Hur behandlas högt blodtryck?

Det finns läkemedel att få mot högt blodtryck men det är fler faktorer än vad ditt tryck mäter som spelar in när läkaren ordinerar medicin. Bland annat tittar man på andra riskfaktorer som diabetes, ålder, hjärt och kärlsjukdomar i släkten, och rökning.

Det läkaren tittar på är egentligen den samlade risken för hjärt och kärlsjukdomar. Du diskuterar ofta med din läkare vad som bör göras och har du väl börjat medicinera måste du ofta fortsätta med det livet ut.

När man börjar behandla mot högt blodtryck är det i första hand för att motverka risken för hjärtinfarkter, stroke och njur-sjukdomar som kan komma på längre sikt. Det man ska komma ihåg är att behandlingen med läkemedel ger bara ett visst skydd och bör kombineras med en hälsosam livsstil.

När man behandlar med läkemedel minskar riskerna för att insjukna i en hjärtinfarkt med ungefär en tiondel och för stroke med en tredjedel. För att minska risken ytterligare är det väldigt viktigt att man slutar röka. Har man svårt att sluta finns det massor av hjälp att få idag, fråga gärna din läkare om råd.

Det krävs ofta en kombination av två eller flera olika läkemedel för att sänka blodtrycket tillräckligt. Ofta tycker läkarna att det är bättre att ordinera två olika sorters läkemedel i en låg dos än ett läkemedel i en högre dos. Detta beror på att det ofta ger en bättre effekt samt minskar biverkningarna.

Mäta sitt blodtryck

Man mäter sitt blodtryck med hjälp av en blodtrycksmätare. Man kan mäta sitt blodtryck själv hemma om man har tillgång till en blodtrycksmätare för hemtest. Man kan också gå till sin läkare och få mätt sitt blodtryck. Hur man än väljer att göra är det viktigt att man har koll på vad som gäller vid en mätning.

När man ska mäta sitt blodtryck är det viktigt att man vilar innan så att man känner sig lugn och avslappnad. Man brukar säga att tio minuters vila innan mätning är att rekommendera. Man ska också vara medveten om att det kan vara stor skillnad på mätresultaten beroende på om man mäter trycket hos sin doktor eller hemma. 

Anledningen till att det kan skilja en hel del är att när du mäter ditt tryck hos läkaren kan ditt tryck förhöjas utan att du märker det. Det kan bero på att du befinner dig i en ovan miljö och i en ny situation vilket kan skapa nervositet. De flesta läkare brukar därför rekommendera sina patienter att mäta sitt tryck i hemmet eftersom resultatet blir mer tillförlitligt.
När du mäter ditt blodtryck hemma gör du det med hjälp av en elektronisk mätare. Du väljer själv vilken arm du mäter trycket på men samma arm ska användas varje gång. Armen ska vara fri från kläder så att du kommer så nära huden som möjligt. Du ska sitta bekvämt och utan korsade ben vid ett bord när du gör din mätning.

Tänk också på att blodtrycksmanschetten ska placeras på överarmen några centimeter ovanför armbågen. Luftslangen ska vara i mitten och peka nedåt. Man ska inte dra åt blodtrycksmanschetten, ett bra tips är att du lätt ska kunna lägga en finger mellan arm och manschett. Viktigt att tänka på är att armen ska ligga på ett bord och när du utför mätningen ska du varken prata eller röra på dig.